Gammal röker cigarett brandfara

De flesta bränder där människor omkommer sker i bostaden. Statistik visar också att risken för att omkomma vid brand är högre för äldre, men betydligt högre i åldersgruppen 80 år eller mer. En majoritet av de som omkommer vid brand är ensamstående.