Termisk rusning

Pressmeddelande från GPBM Nordic 2022-11-22

Termisk rusning i batteri orsakade brand på bygge

Det första som syntes var kraftig rökutveckling från en container. Orsaken var en termisk rusning i ett litiumjonbatteri till en skruvdragare.

– Lyckligtvis var det bara ett enda batteri som började brinna och vi lyckades få ut det från containern och släcka brandhärdar som uppstått, säger Petter Lindqvist, hälsa- och säkerhetschef på Skanska Rental AB.

Skanska Rental, ett dotterbolag till Skanska Sverige, hyr ut alla typer av maskiner, verktyg och utrustning till kunder inom olika branscher så som bygg, anläggning och fastighetsbranschen. De senaste åren har elektrifieringen tagit fart ordentligt i branschen och nu sker ett trendbrott.

– När man tittar på exempelvis anläggningsmaskiner handlar det ofta om att de elektriska alternativen måste motsvara eller överträffa de förbränningsdrivna, här ser vi nu att det börjar komma alternativ som kan konkurrera, säger Petter Lindqvist.

I dag ökar all typ av batteridriven utrustning i byggbranschen, från skruvdragare till anläggningsmaskiner och liftar. Kraftkällan är, i många fall, litiumjonbatterier, som gör verktygen smidiga och kraftfulla, men det finns risker. Det fick man erfara på Skanska Rental, när ett batteri till en skruvdragare började brinna.

– Vi upptäckte rökutveckling från en container och det visade sig att orsaken var en termisk rusning i ett litiumjonbatteri.

Rätt släckmedel

Petter Lindqvist berättar att man lyckades få ut batteriet från containern och släcka de brandhärdar som uppstått av varma fragment som skjutit i väg när batteriet deformerades av värmen (termisk rusning).

– Det är en lärdom efter den här incidenten att se till att vi har rätt släckmedel om olyckan är framme.

Petter Lindqvist kände till riskerna med litiumjonbatterier, att det kan uppstå en termisk rusning med ett mycket snabbt brandförlopp. Både via kunskap internt på Skanska och genom utbildningar, men också genom att han har utrett händelser kring tillbud. Och han tror kännedomen om riskerna är bra generellt i branschen, men hur det sedan påverkar handhavandet i vardagen varierar en hel del. Och det, menar han, är ett skäl att hyra sin utrustning.

­– Vi är noga och kontrollerar alla våra maskiner och batterier, upptäcker vi batterier som är skadade, blir ovanligt varma vid laddning, visar fel vid kontroll eller är förbrukade, kasserar vi dem i boxar med vermikulit för återvinning. Hos oss gäller principen hellre fälla än fria.

Svårt förstå riskerna

Men ute hos kunderna, menar han, kontrolleras inte de egna maskinerna lika bra och ibland kan det vara svårt att förstå riskerna. Det finns till exempel ingen tillverkare som inte skriver in i rekommendationerna att maskinerna ska skyddas mot smuts och fukt, men i verkligheten finns utmaningar.

– Tappar du till exempel en mutterknackare som är gjord för tuffa miljöer och ska klara en hel del, så blir det motsägelsefullt att batteriet inte klarar lika mycket.

Även laddningsförfarandet är viktigt och att laddningsplatserna är rätt utformade.

– Det är vanligt att man laddar på natten ute på arbetsplatserna, men det är en stor risk.

En del menar att det är bättre att ingen är där, men då kan man inget göra om något händer, utan branden får fritt spelrum. Han tänker tillbaka på branden i våras då ett litiumjonbatteri fick en termisk rusning och började brinna.

– Då var det en isolerad 20 fots container inredd med hyllor och bänkar som var relativt säker, men samtidigt förvarades en mindre mängd brandfarlig vara där vilket innebar en förhöjd sekundärrisk.

I dag sprids kunskap om riskerna inom hela Skanska och även i branschorganisationer för uthyrningsföretag för att undvika allvarliga incidenter med litiumjonbatterier.


Fakta AVD brandsläckare för litiumjonbatteribränder:

Housegard LithEx-6: Housegard 6 liters AVD brandsläckare är lämplig att använda mot bränder i litiumjonbatterier och fasta metaller. Litiumbrandsläckaren är testad och godkänd enligt EN3. Släckaren är designad för att upprätthålla högsta prestanda och kvalitet, den är tredjepartstestad och godkänd mot bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet skall bytas vart femte år. Rekommenderas för arbetsplatser där litiumjonbatterier hanteras (t ex bilverkstäder, sjukhus, lager, transport samt vid tillverkning av produkter där litiumjonbatterier används.)

Housegard LithEx Släckspray: Idealisk för att bekämpa litiumjonbatteribränder av begränsad storlek i miljöer som exempelvis i bostäder, hotell, sjukhus, bilar, husvagnar, kollektivtrafik, båtar, flygplan. LithEx Släckspray är 30 cm hög och innehåller 500 ml AVD.


Vill du ha mer information kring Termisk rusning? Kontakta oss på Bjäre Brandteknik!

Patrik Svensson 070 – 326 25 95