Källa: AR Media International AB och NyTeknik

Den tyskägda byggvaruhandeln Bauhaus jobbar med säkerhetstänkandet i hela organisationen. Alla anställda har gått minst en kurs i brand och utrymning.

– Först har vi en webbaserad introduktionskurs för alla nyanställda med handgripligt brandskydd och utrymning som följs upp med en repetitionsutbildning där vi bland annat går igenom brandsläckare, berättar Jan Wallström, säkerhetschef på Bauhaus.

Alla chefer genomgår dessutom en lite mer gedigen brandutbildning där livräddning och hjärt- och lungräddning ingår. Det finns även två separata utbildningar för föreståndare för brandfarlig vara och behörighetsutbildning för hett arbete. Heta arbeten och sedan utbildning kring transport av brandfarlig vara ADR 1.3

– Dessutom har vi en chefsutbildning för den som är ansvarig för säkerheten på respektive varuhus, oftast en driftschef.

Litiumjonbatterier

Allt fler handelverktyg förses med litiumjonbatterier istället för sladd. Det innebär nya risker för Bauhaus som under vintern 2020 installerat en ny typ av brandsläckare för bränder i litiumjonbatterier på sina 21 varuhus i Sverige.

–  Den här typen av batterier blir inte färre och förr eller senare blir det en brand, då vill vi vara förberedda, säger Jan Wallström, säkerhetschef på Bauhaus.

Trots att det händer en hel del incidenter med litiumjonbatterier i samhället har Bauhaus med sina 21 varuhus i Sverige klarat sig bra. Men för Jan Wallström som är säkerhetschef på Bauhaus gäller det att ligga steget före och bedöma riskerna innan något händer.

Nya faror dyker upp

Hur väl förberedd man än är går det inte att skydda sig från allt. Cyberattacker blir allt vanligare och i juni 2021 drabbades Bauhaus av en omfattande it-attack.

Hackerattack riktades mot företagets servrar i Danmark och gjorde att it-strukturen slogs ut. De danska servrarna driftsätter även verksamheten i Sverige, Norge och Island, som alla också har drabbats hårt av attacken. Bauhaus stoppade bland annat sin e-handel och i Sverige påverkas 22 varuhus och 4 000 anställda genom att bland annat uppkopplingar, affärssystem och lagerdata låg nere.

Enligt it-säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder är det företagens e-handelssystem och kunddatan som gör dem till lockande byten. Och att drabbas är bara en tidsfråga.

– Vissa branscher är särskilt utsatta, till exempel detaljhandeln, och att de drabbas beror på att de ju är rätt så beroende av sina internetuppkopplingar. Många har ju gått över till e-handel helt och hållet nu under pandemin, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen och rankad som en av Sveriges främsta it-säkerhetsexperter.

Bauhaus kunde öppna sin e-handeln igen efter att ha varit stängd i två dagar. Händelsen har givetvis lett till att kedjan tappat intäkter men lärt sig mycket. Säkerhetschef Jan Wallström pratar gärna med andra företag om det som hänt för att sprida kunskap om vår sårbarhet när det gäller IT och påminner oss om värdet av att ha krisplan på alla område.