GPDM Nordic certifikat

Bjäre Brandteknik är certifierade för och återförsäljare av Buckeye Kitchen Mister™ System brandsläckning för köksfläktar i storkök.

Öppna lågor, glödheta matlagningsytor och en tungt fettfylld miljökombineras för att göra det moderna storköket till en potentiellt farlig brandrisk. Restaurangköksbränder sprider sig snabbt och har visat sig vara mycket svåra att släcka.

Att skydda det moderna storköket från den ständigt närvarande faran med matoljor och fettbränder är en god anledningen att installera restaurangbrandsläckningssystem: Buckeye Kitchen Mister™ System. Med hjälp av den senaste dimtekniken har Kitchen Mister-systemet visat sig vara det mest effektiva brandsläckningssystemet för fasta kök som någonsin utvecklats för att släcka dödliga köksbränder innan de sprids.

Läs mer