KONSULTERING


Konsultera Bjäre BrandTeknik när det gäller brandrelaterade frågor i din verksamhet. 
Välkommen att kontakta oss för information och prisuppgifter.

Konsultering

Bjäre Brandteknik hjälper företag och verksamheter med brandrelaterade frågor. Vi är ett team med olika utbildningar och erfarenheter som tillsammans har gedigen kompetens inom brandteknik och alla brandrelaterade frågor.

Vi är samarbetspartners till stora och små aktörer på markknaden. Allt från stora affärskedjor och små enskild företag.

Brandingenjör

Brandingenjörsutbildning är en universitetsutbildning, en yrkesexamen.

Under utbildningen läser man bland annat grundläggande tekniska ämnen samt specialkurser i brandteknik.

En brandingenjör arbetar med säkerhet. Som brandingenjör är man med i samhällsplaneringen och gör riskbedömningar, allt i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. I arbetet ingår att vara räddningsledare och ha det högsta ansvaret vid en olycksplats.

Brandingenjörer kan specialisera sig inom vissa områden. De brandingenjörer som är anställda inom näringslivet arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom industrin, försäkringsbranschen, och framförallt i brandskyddskonsultföretag. Där arbetar de med uppgifter som är knutna till brandsäkerhet, riskhantering, räddningstjänst och skyddsfrågor.


Sakkunnig

En sakkunnig inom brandskydd utför vissa kontroller och som också kan anges i en kontrollplan.  RISE är ackrediterade för denna certifiering. Certifieringskraven för sakkunnig inom brandskydd föreskrivs av Boverket. För att bli certifierad måste följande uppfyllas enligt BFS 2011:17 SAK3:

ALLMÄN TEKNIKS KOMPETENS
(byggingenjör eller brandingenjör)

  • Yrkeserfarenhet inom området
  • Godkänd tentamen
  • Lämplighetsintyg

Som sakkunnig ska du kunna upprätta en brandskyddsdokumentation och göra en redovisning i kontrollplan. Du ska kunna Plan- och bygglagen med tillhörande förordningar,
övriga angränsande lagar och förordningar, Boverkets regler om brandtekniska klasser, utrymning vid brand, avskiljning, brandcellsindelning, skydd mot brandspridning, avstånd inom och mellan brandceller, bärförmåga, m.m.